Bemutatkozás

A magyarorszagi Élet Menete Alapítvány létrehozását egy civil fiatalokból álló közösség kezdeményezte 2003 októberében, a világ 53 országában működő hasonló szervezet mintájára azzal a céllal, hogy rendezvényein fiatalok es idősek, közéleti személyiségek, színészek, művészek, sportolók, politikusok felekezeti es politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, ünnepélyes keretek között együtt róhassak le kegyeletüket a holokauszt áldozatainak emléke előtt es tegyenek hitet a társadalmi szolidaritás valamint a demokratikus politikai kultúra mellett. 2004 áprilisában 837 társunkkal vettünk részt először hivatalosan a megemlékezéseken. Nemcsak a zsidó nép fiai vannak velünk az antiszemitizmus elleni harcban, hanem minden békében hívő es békét remélő ember is, akik hozzánk hasonlóan látják, hogy napjainkban is vannak eszmék, amelyek tagadjak a holokauszt megtörténtét, es újra a zsidóság ellen uszítanak. Az Élet Menete Alapítvány 2003-ban rendezte meg először az április 16-i holokauszt Emléknaphoz kötődően az „Élet menetét”, amelynek keretében a megemlékezést önként vállaló több ezer ember elő láncot alkotva, néma fáklyás felvonulással emlékezett az áldozatokra. 2004 óta, immár visszatérően, a budapesti Élet menete folytatásaként az alapítvány nemzetközi Élet menetet is szervez Auschwitz-Birkenauba, csatlakozva a nemzetközi szervezethez. Az őszi ünnepek után az Élet Menete Jótékonysági koncertet szervez a Dohány utcai zsinagógában, amelynek keretében minden évben közismert művészek lépnek föl. E programok szervezésén túl az Élet Menete Alapítvány másik fontos missziója az ismeretterjesztés. Az alapítvany túlélők közreműködésével rendszeresen tart felvilágosító órákat az erre nyitott iskolákban. A lehetőségekhez képest évente zsidó és nem zsidó diákokból alló csoport kiutazását szervezi meg Lengyelországba es Izraelbe, hogy a közös megemlékezést követően a gyerekek együtt ismerkedjenek meg a hagyományokkal es a zsidó- keresztény kultúra gyökereivel. A diákokat nemegyszer olyan túlélők is elkísérik Izraelbe, akiknek korábban nem állt módjukban eljutni a Szentföldre. Az Élet Menete Alapítvány tevékenysége és minden programja a magyar demokratikus politikai kultúra es a társadalmi szolidaritás elmélyítését szolgálja. Mélyen elköteleztük magunkat e történelmi, humanista küldetés mellett, es hisszük, hogy ezzel megtettük az első lépést azon az úton, amely egy békésebb es biztonságosabb világhoz vezet saját nemzedékünk es az elkövetkezendő generációk számára. Az Élet Menete Alapítvány e megemlékezésekkel kíván fellépni a kirekesztés, az antiszemitizmus es a mássággal szemben tanúsított előítéletek ellen, elősegítve a tolerancia es a múlttal való megbékélés folyamatát.